FAQ

Vrecia obsahujú špeciálnu látku s vysokou schopnosťou absorbcie vody (superabsorbent), vďaka ktorej zväčšia pri kontakte s vodou svoj objem viac než 35-násobne už do 5 minút. Ich zásadnou výhodou je teda rýchlosť použitia.

Vzhľadom k ich šetrnosti voči prírode sa vrecia dajú použiť prakticky všade. Naši klienti už použili vrecia AquaBagStop na ochranu priemyselných budov, škôl, sociálnych domovov, rodinných domov, ihrísk, garáží, pivníc, vodných kanálov a pod.

Sú vhodné aj na udržanie toku vody v prirodzených korytách riek a potokov,
zabezpečenie vodných tokov pri topení snehov, usmernenie toku vody a pod
.

Jednokomorové vrecia odporúčame použiť na ochranu/vysúšanie menších priestorov ako sú dvere, vodné šachty/studne, kúpeľne. Dvojkomorové vrecia sú vďaka oddeleným komorám stabilnejšie a preto sú vhodné na použitie pre väčšie plochy (garáže, terasy, dvory).

Áno! Vrecia sa dajú použiť opakovane až 5 krát!

Áno! Obsah vriec je biologicky odbúrateľný. Keď absorbovaná voda nie je kontaminovaná, môže sa obsah vriec (gél) zmiešať s pôdou a výrazne tak zlepšiť schopnosť pôdy viazať na seba vodu.

Prirodzené sušenie vriec a ich opätovné použitie
Vrecia zaveste na krytom ( chránené pred slnkom a dažďom ) dobre vetranom mieste. Za niekoľko týždňov sa voda z nich odparí a protipovodňové vrece je možné opätovne použiť. Doba schnutia závisí na teplote a vlhkosti vzduchu (cca 1- 2 mesiace ).

Využitie v poľnohospodárstve
V prípade, že povodňová voda nebola kontaminovaná, je možné gél z vreca vysypať a zmiešať s pôdou (pomer 1 diel gélu na 50 –100 dielov zeminy). Gél zapravený do pôdy zlepšuje jej schopnosť zadržiavať vodu v blízkosti koreňového systému rastlín, a tým priamo zlepšuje výživu rastlín počas vegetačného obdobia. Obalový materiál vyvezte na skládku alebo do spaľovne odpadu.

Rýchla likvidácia vriec
Protipovodňové vrece polejte 5 – 10 % roztokom chloridu vápenatého (môžeme použiť i roztok soli NaCl cca 5 %). Vrece sa zmenší na pôvodný objem za 10 až 15 minút, nechá sa usušiť a následne sa vyvezie na skládku alebo do spaľovne.

Postupná likvidácia vriec
Obsah vreca – gél vysypte na zem. Vplyvom slnečného žiarenia sa gél počas niekoľkých týždňov rozloží na vodu, oxid uhličitý a oxidy dusíka;

Áno! Vrecia AquaBagStop absorbujú rôzne druhy chemikálií a benzín. Rýchlosť absorpcie závisí od zloženia/hustoty kvapaliny. Pokiaľ sú vrecia použité na absorpciu nebezpečných chemikálií, je potrebné ich likvidovať v súlade s príslušnými predpismi.

Jeden a pol roka. Materiál, z ktorého sú vrecia utkané, obsahuje špeciálne polyesterové vlákna, odolné voči vysokému tlaku a nízkym teplotám.

V pôvodnom a neporušenom PVC obale, na tmavom a suchom mieste. Ich životnosť je minimálne 5 rokov. Po každom použití je vrecia potrebné správne vysušiť a opäť uskladniť na tmavom a suchom mieste.

Zákonom stanovená záruka platí 24 mesiacov, ale my garantujeme životnosť vriec minimálne 5 rokov pri správnom skladovaní v originálnom balení.

Jednokomorové vrecia – 1 alebo 6 kusov.
Dvojkomorové –  1, 5 alebo 10 kusov.
V prípade potreby balenia väčšieho počtu kusov nás kontaktujte na [email protected].

Nenašli ste odpoveď alebo máte inú otázku? Napíšte nám, vaše otázky radi zodpovieme: [email protected]